ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.นวมินทร์ ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ มีประชากรชายจำนวน 448 คน และประชากรหญิงจำนวน 502 คน รวมเป็น 950 คน

ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 199 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 199 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.นวมินทร์

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 448 คน

ประชากรหญิง: 502 คน

ประชากรรวม: 950 คน

จำนวนครัวเรือน: 199 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 199 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button