ชุมชนหมู่บ้านสุภาวัลย์-เทพารักษ์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านสุภาวัลย์-เทพารักษ์ ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านสุภาวัลย์-เทพารักษ์ มีประชากรชายจำนวน 116 คน และประชากรหญิงจำนวน 137 คน รวมเป็น 253 คน

ชุมชนหมู่บ้านสุภาวัลย์-เทพารักษ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 56 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 56 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสุภาวัลย์-เทพารักษ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสุภาวัลย์-เทพารักษ์

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11

ถนน: รามคำแหง

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 116 คน

ประชากรหญิง: 137 คน

ประชากรรวม: 253 คน

จำนวนครัวเรือน: 56 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 56 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button