ชุมชนหมู่บ้านสุขใจวิลเลจ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านสุขใจวิลเลจ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.รามอินทรา 65 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านสุขใจวิลเลจ มีประชากรชายจำนวน 578 คน และประชากรหญิงจำนวน 622 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนหมู่บ้านสุขใจวิลเลจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 195 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 209 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสุขใจวิลเลจ มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสุขใจวิลเลจ

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.รามอินทรา 65

ถนน: รามอินทรา

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 578 คน

ประชากรหญิง: 622 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 195 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 209 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button