ชุมชนหมู่บ้านสุขสุวรรณ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านสุขสุวรรณ ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านสุขสุวรรณ มีประชากรชายจำนวน 215 คน และประชากรหญิงจำนวน 225 คน รวมเป็น 440 คน

ชุมชนหมู่บ้านสุขสุวรรณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 91 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 75 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสุขสุวรรณ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสุขสุวรรณ

เขต: พระโขนง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วชิรธรรมสาธิต 57

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 215 คน

ประชากรหญิง: 225 คน

ประชากรรวม: 440 คน

จำนวนครัวเรือน: 91 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 75 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button