ชุมชนหมู่บ้านสินธานี 2

Share

ชุมชนหมู่บ้านสินธานี 2 ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน รามอินทรา แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านสินธานี 2 มีประชากรชายจำนวน 127 คน และประชากรหญิงจำนวน 160 คน รวมเป็น 287 คน

ชุมชนหมู่บ้านสินธานี 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 110 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสินธานี 2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสินธานี 2

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: รามอินทรา

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 127 คน

ประชากรหญิง: 160 คน

ประชากรรวม: 287 คน

จำนวนครัวเรือน: 110 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share