ชุมชนหมู่บ้านสินธร

Share

ชุมชนหมู่บ้านสินธร ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสินธร ถนน แฮปปี้แลนด์ แขวง คลองจั่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านสินธร มีประชากรชายจำนวน 1,411 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,952 คน รวมเป็น 3,363 คน

ชุมชนหมู่บ้านสินธร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,000 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,175 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสินธร มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสินธร

เขต: บางกะปิ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่บ้านสินธร

ถนน: แฮปปี้แลนด์

แขวง: คลองจั่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 1,411 คน

ประชากรหญิง: 1,952 คน

ประชากรรวม: 3,363 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,000 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,175 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share