ชุมชนหมู่บ้านสวนสน

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านสวนสน ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รามคำแหง 60 หมู่บ้านสวนสน ถนน – แขวง หัวหมาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านสวนสน มีประชากรชายจำนวน 195 คน และประชากรหญิงจำนวน 236 คน รวมเป็น 431 คน

ชุมชนหมู่บ้านสวนสน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 113 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 113 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสวนสน มีกรรมการชุมชน 17 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสวนสน

เขต: บางกะปิ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รามคำแหง 60 หมู่บ้านสวนสน

ถนน: –

แขวง: หัวหมาก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 195 คน

ประชากรหญิง: 236 คน

ประชากรรวม: 431 คน

จำนวนครัวเรือน: 113 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 113 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 17 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button