ชุมชนหมู่บ้านศูนย์เยาวชนคลองจั่น

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านศูนย์เยาวชนคลองจั่น ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ระหว่างซอยนวมินทร์ 45,47,49,51 ถนน นวมินทร์ แขวง คลองจั่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านศูนย์เยาวชนคลองจั่น มีประชากรชายจำนวน 249 คน และประชากรหญิงจำนวน 302 คน รวมเป็น 551 คน

ชุมชนหมู่บ้านศูนย์เยาวชนคลองจั่น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 113 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 234 หลัง ชุมชนหมู่บ้านศูนย์เยาวชนคลองจั่น มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านศูนย์เยาวชนคลองจั่น

เขต: บางกะปิ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ระหว่างซอยนวมินทร์ 45,47,49,51

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองจั่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 249 คน

ประชากรหญิง: 302 คน

ประชากรรวม: 551 คน

จำนวนครัวเรือน: 113 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 234 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button