ชุมชนหมู่บ้านศิริวงศ์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านศิริวงศ์ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รามอินทรา 14 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านศิริวงศ์ มีประชากรชายจำนวน 319 คน และประชากรหญิงจำนวน 338 คน รวมเป็น 657 คน

ชุมชนหมู่บ้านศิริวงศ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 138 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 138 หลัง ชุมชนหมู่บ้านศิริวงศ์ มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านศิริวงศ์

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รามอินทรา 14

ถนน: รามอินทรา

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 319 คน

ประชากรหญิง: 338 คน

ประชากรรวม: 657 คน

จำนวนครัวเรือน: 138 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 138 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button