ชุมชนหมู่บ้านศิริชัย

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านศิริชัย ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ซ.รามอินทรา 14 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านศิริชัย มีประชากรชายจำนวน 300 คน และประชากรหญิงจำนวน 450 คน รวมเป็น 750 คน

ชุมชนหมู่บ้านศิริชัย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 170 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 167 หลัง ชุมชนหมู่บ้านศิริชัย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านศิริชัย

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 ซ.รามอินทรา 14

ถนน: รามอินทรา

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 300 คน

ประชากรหญิง: 450 คน

ประชากรรวม: 750 คน

จำนวนครัวเรือน: 170 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 167 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button