ชุมชนหมู่บ้านศรีนคร

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านศรีนคร ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ศูนย์วิจัย 6 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนหมู่บ้านศรีนคร มีประชากรชายจำนวน 380 คน และประชากรหญิงจำนวน 370 คน รวมเป็น 750 คน

ชุมชนหมู่บ้านศรีนคร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 195 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 168 หลัง ชุมชนหมู่บ้านศรีนคร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านศรีนคร

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ศูนย์วิจัย 6

ถนน: เพชรบุรีตัดใหม่

แขวง: บางกะปิ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 380 คน

ประชากรหญิง: 370 คน

ประชากรรวม: 750 คน

จำนวนครัวเรือน: 195 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 168 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button