ชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 4

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 4 ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 101/1 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 4 มีประชากรชายจำนวน 182 คน และประชากรหญิงจำนวน 209 คน รวมเป็น 391 คน

ชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 4 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 105 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 81 หลัง ชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 4 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 4

เขต: พระโขนง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: สุขุมวิท 101/1 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 182 คน

ประชากรหญิง: 209 คน

ประชากรรวม: 391 คน

จำนวนครัวเรือน: 105 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 81 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button