ชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 1

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 1 ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 1 มีประชากรชายจำนวน 185 คน และประชากรหญิงจำนวน 215 คน รวมเป็น 400 คน

ชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 85 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 1

เขต: พระโขนง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วชิรธรรมสาธิต 57

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 185 คน

ประชากรหญิง: 215 คน

ประชากรรวม: 400 คน

จำนวนครัวเรือน: 85 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button