ชุมชนหมู่บ้านวาเลนไทน์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านวาเลนไทน์ ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14 ซ.อมรวิวัฒน์ ถนน สุขาภิบาล แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านวาเลนไทน์ มีประชากรชายจำนวน 254 คน และประชากรหญิงจำนวน 269 คน รวมเป็น 523 คน

ชุมชนหมู่บ้านวาเลนไทน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 152 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 156 หลัง ชุมชนหมู่บ้านวาเลนไทน์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านวาเลนไทน์

เขต: คันนายาว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 14 ซ.อมรวิวัฒน์

ถนน: สุขาภิบาล

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 254 คน

ประชากรหญิง: 269 คน

ประชากรรวม: 523 คน

จำนวนครัวเรือน: 152 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 156 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button