ชุมชนหมู่บ้านวาสนา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านวาสนา ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านวาสนา ถนน หทัยราษฎร์ แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านวาสนา มีประชากรชายจำนวน 162 คน และประชากรหญิงจำนวน 174 คน รวมเป็น 336 คน

ชุมชนหมู่บ้านวาสนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 158 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 158 หลัง ชุมชนหมู่บ้านวาสนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านวาสนา

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่บ้านวาสนา

ถนน: หทัยราษฎร์

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 162 คน

ประชากรหญิง: 174 คน

ประชากรรวม: 336 คน

จำนวนครัวเรือน: 158 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 158 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button