ชุมชนหมู่บ้านวังทอง

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านวังทอง ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม 77 ถนน เพชรเกษม แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านวังทอง มีประชากรชายจำนวน 540 คน และประชากรหญิงจำนวน 653 คน รวมเป็น 1,193 คน

ชุมชนหมู่บ้านวังทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 251 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 251 หลัง ชุมชนหมู่บ้านวังทอง มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านวังทอง

เขต: หนองแขม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม 77

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 540 คน

ประชากรหญิง: 653 คน

ประชากรรวม: 1,193 คน

จำนวนครัวเรือน: 251 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 251 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button