ชุมชนหมู่บ้านวังทองวิลล่า

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านวังทองวิลล่า ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 49/580 หมู่ 3 ถนน เสรีไทย แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านวังทองวิลล่า มีประชากรชายจำนวน 318 คน และประชากรหญิงจำนวน 323 คน รวมเป็น 641 คน

ชุมชนหมู่บ้านวังทองวิลล่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 203 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 203 หลัง ชุมชนหมู่บ้านวังทองวิลล่า มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านวังทองวิลล่า

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: 49/580 หมู่ 3

ถนน: เสรีไทย

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 318 คน

ประชากรหญิง: 323 คน

ประชากรรวม: 641 คน

จำนวนครัวเรือน: 203 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 203 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button