ชุมชนหมู่บ้านลำชะล่า (โคกบ่าวสาว)

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านลำชะล่า (โคกบ่าวสาว) ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ซ.รามอินทรา 67 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านลำชะล่า (โคกบ่าวสาว) มีประชากรชายจำนวน 442 คน และประชากรหญิงจำนวน 470 คน รวมเป็น 912 คน

ชุมชนหมู่บ้านลำชะล่า (โคกบ่าวสาว) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 202 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 190 หลัง ชุมชนหมู่บ้านลำชะล่า (โคกบ่าวสาว) มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านลำชะล่า (โคกบ่าวสาว)

เขต: บางเขน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ซ.รามอินทรา 67

ถนน: รามอินทรา

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 442 คน

ประชากรหญิง: 470 คน

ประชากรรวม: 912 คน

จำนวนครัวเรือน: 202 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 190 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button