ชุมชนหมู่บ้านร่วมสุข 2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านร่วมสุข 2 ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 16 ถนน สามวา แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านร่วมสุข 2 มีประชากรชายจำนวน 170 คน และประชากรหญิงจำนวน 170 คน รวมเป็น 340 คน

ชุมชนหมู่บ้านร่วมสุข 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 72 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 72 หลัง ชุมชนหมู่บ้านร่วมสุข 2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านร่วมสุข 2

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 16

ถนน: สามวา

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 170 คน

ประชากรหญิง: 170 คน

ประชากรรวม: 340 คน

จำนวนครัวเรือน: 72 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 72 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button