ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น

Share

ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุภาพงษ์ ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น มีประชากรชายจำนวน 187 คน และประชากรหญิงจำนวน 181 คน รวมเป็น 368 คน

ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 92 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 92 หลัง ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น

เขต: ประเวศ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุภาพงษ์

ถนน: ศรีนครินทร์

แขวง: หนองบอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 187 คน

ประชากรหญิง: 181 คน

ประชากรรวม: 368 คน

จำนวนครัวเรือน: 92 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 92 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share