ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น 5 พัฒนา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น 5 พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวง บางขชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น 5 พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 701 คน และประชากรหญิงจำนวน 798 คน รวมเป็น 1,499 คน

ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น 5 พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 371 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 371 หลัง ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น 5 พัฒนา มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น 5 พัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: พระยาสุเรนทร์

แขวง: บางขชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 701 คน

ประชากรหญิง: 798 คน

ประชากรรวม: 1,499 คน

จำนวนครัวเรือน: 371 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 371 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button