ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ โครงการ 2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ โครงการ 2 ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถนน หทัยราษฎร์ แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ โครงการ 2 มีประชากรชายจำนวน 449 คน และประชากรหญิงจำนวน 447 คน รวมเป็น 896 คน

ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ โครงการ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 252 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 252 หลัง ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ โครงการ 2 มีกรรมการชุมชน 24 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ โครงการ 2

เขต: คลองสามวา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10

ถนน: หทัยราษฎร์

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 449 คน

ประชากรหญิง: 447 คน

ประชากรรวม: 896 คน

จำนวนครัวเรือน: 252 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 252 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 24 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button