ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 2 ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประวิทย์และเพื่อน1/2และ1/3 ถนน สุขุมวิท103 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 2 มีประชากรชายจำนวน 135 คน และประชากรหญิงจำนวน 200 คน รวมเป็น 335 คน

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 119 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 119 หลัง ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 2 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 2

เขต: พระโขนง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประวิทย์และเพื่อน1/2และ1/3

ถนน: สุขุมวิท103

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 135 คน

ประชากรหญิง: 200 คน

ประชากรรวม: 335 คน

จำนวนครัวเรือน: 119 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 119 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button