ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 1

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประวิทย์และเพื่อน ถนน สุขุมวิท103 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 มีประชากรชายจำนวน 200 คน และประชากรหญิงจำนวน 265 คน รวมเป็น 465 คน

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 147 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 147 หลัง ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 1

เขต: พระโขนง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประวิทย์และเพื่อน

ถนน: สุขุมวิท103

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 200 คน

ประชากรหญิง: 265 คน

ประชากรรวม: 465 คน

จำนวนครัวเรือน: 147 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 147 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button