ชุมชนหมู่บ้านรุ่งอรุณ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งอรุณ ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถนน  แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งอรุณ มีประชากรชายจำนวน 168 คน และประชากรหญิงจำนวน 201 คน รวมเป็น 369 คน

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งอรุณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 111 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 151 หลัง ชุมชนหมู่บ้านรุ่งอรุณ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านรุ่งอรุณ

เขต: พระโขนง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วชิรธรรมสาธิต 57

ถนน: 

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 168 คน

ประชากรหญิง: 201 คน

ประชากรรวม: 369 คน

จำนวนครัวเรือน: 111 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 151 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button