ชุมชนหมู่บ้านรุ่งนภาเพลส

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งนภาเพลส ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน ร่มเกล้า แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งนภาเพลส มีประชากรชายจำนวน 370 คน และประชากรหญิงจำนวน 496 คน รวมเป็น 866 คน

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งนภาเพลส มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 184 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 292 หลัง ชุมชนหมู่บ้านรุ่งนภาเพลส มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านรุ่งนภาเพลส

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: ร่มเกล้า

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 370 คน

ประชากรหญิง: 496 คน

ประชากรรวม: 866 คน

จำนวนครัวเรือน: 184 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 292 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button