ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถนน รามคำแหง(สุขาภิบาล3) แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง มีประชากรชายจำนวน 1,861 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,133 คน รวมเป็น 3,994 คน

ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,009 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,379 หลัง ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง มีกรรมการชุมชน 5 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10

ถนน: รามคำแหง(สุขาภิบาล3)

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 1,861 คน

ประชากรหญิง: 2,133 คน

ประชากรรวม: 3,994 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,009 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,379 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 5 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button