ชุมชนหมู่บ้านรามอินทรา 67

Share

ชุมชนหมู่บ้านรามอินทรา 67 ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2544

ชุมชนตั้งอยู่ที่ กม.7 ซ.รามอินทรา 67 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านรามอินทรา 67 มีประชากรชายจำนวน 280 คน และประชากรหญิงจำนวน 334 คน รวมเป็น 614 คน

ชุมชนหมู่บ้านรามอินทรา 67 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 270 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 270 หลัง ชุมชนหมู่บ้านรามอินทรา 67 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านรามอินทรา 67

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2544

สถานที่ตั้งชุมชน: กม.7 ซ.รามอินทรา 67

ถนน: รามอินทรา

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 280 คน

ประชากรหญิง: 334 คน

ประชากรรวม: 614 คน

จำนวนครัวเรือน: 270 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 270 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share