ชุมชนหมู่บ้านราณี 2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านราณี 2 ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 7/254 ซ.ลาดปลาเค้า 42 ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จระเข้บัว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านราณี 2 มีประชากรชายจำนวน 410 คน และประชากรหญิงจำนวน 472 คน รวมเป็น 882 คน

ชุมชนหมู่บ้านราณี 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 280 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 333 หลัง ชุมชนหมู่บ้านราณี 2 มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านราณี 2

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: 7/254 ซ.ลาดปลาเค้า 42

ถนน: ลาดปลาเค้า

แขวง: จระเข้บัว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 410 คน

ประชากรหญิง: 472 คน

ประชากรรวม: 882 คน

จำนวนครัวเรือน: 280 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 333 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button