ชุมชนหมู่บ้านรังสิยา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านรังสิยา ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ซอยรามอินทรา 74 ถนน รามอินทรา กม. 12.5 แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านรังสิยา มีประชากรชายจำนวน 299 คน และประชากรหญิงจำนวน 321 คน รวมเป็น 620 คน

ชุมชนหมู่บ้านรังสิยา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 245 หลัง ชุมชนหมู่บ้านรังสิยา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านรังสิยา

เขต: คันนายาว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 5 ซอยรามอินทรา 74

ถนน: รามอินทรา กม. 12.5

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 299 คน

ประชากรหญิง: 321 คน

ประชากรรวม: 620 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 245 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button