ชุมชนหมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม ถนน ราษฎร์อุทิศ แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม มีประชากรชายจำนวน 403 คน และประชากรหญิงจำนวน 385 คน รวมเป็น 788 คน

ชุมชนหมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 383 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 383 หลัง ชุมชนหมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม

ถนน: ราษฎร์อุทิศ

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 403 คน

ประชากรหญิง: 385 คน

ประชากรรวม: 788 คน

จำนวนครัวเรือน: 383 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 383 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button