ชุมชนหมู่บ้านมณียาวิลล์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านมณียาวิลล์ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 101/1 (ซ.วิชรธรรมสาธิต) ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านมณียาวิลล์ มีประชากรชายจำนวน 626 คน และประชากรหญิงจำนวน 763 คน รวมเป็น 1,389 คน

ชุมชนหมู่บ้านมณียาวิลล์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 482 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 444 หลัง ชุมชนหมู่บ้านมณียาวิลล์ มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านมณียาวิลล์

เขต: บางนา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 101/1 (ซ.วิชรธรรมสาธิต)

ถนน: สุขุมวิท

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 626 คน

ประชากรหญิง: 763 คน

ประชากรรวม: 1,389 คน

จำนวนครัวเรือน: 482 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 444 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button