ชุมชนหมู่บ้านพูนสิน 5

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพูนสิน 5 ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านพูนสิน 5 มีประชากรชายจำนวน 134 คน และประชากรหญิงจำนวน 158 คน รวมเป็น 292 คน

ชุมชนหมู่บ้านพูนสิน 5 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 83 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 101 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพูนสิน 5 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพูนสิน 5

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 134 คน

ประชากรหญิง: 158 คน

ประชากรรวม: 292 คน

จำนวนครัวเรือน: 83 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 101 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button