ชุมชนหมู่บ้านพุดตาน

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพุดตาน ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถนน เพชรเกษม 81 แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านพุดตาน มีประชากรชายจำนวน 1,151 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,210 คน รวมเป็น 2,361 คน

ชุมชนหมู่บ้านพุดตาน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 787 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 787 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพุดตาน มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพุดตาน

เขต: หนองแขม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10

ถนน: เพชรเกษม 81

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 1,151 คน

ประชากรหญิง: 1,210 คน

ประชากรรวม: 2,361 คน

จำนวนครัวเรือน: 787 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 787 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button