ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์เวศม์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์เวศม์ ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พิบูลย์เวศน์ ถนน สุขุมวิท 71 แขวง พระโขนงเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์เวศม์ มีประชากรชายจำนวน 160 คน และประชากรหญิงจำนวน 207 คน รวมเป็น 367 คน

ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์เวศม์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 98 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 90 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์เวศม์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์เวศม์

เขต: วัฒนา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พิบูลย์เวศน์

ถนน: สุขุมวิท 71

แขวง: พระโขนงเหนือ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 160 คน

ประชากรหญิง: 207 คน

ประชากรรวม: 367 คน

จำนวนครัวเรือน: 98 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 90 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button