ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 500 คน และประชากรหญิงจำนวน 530 คน รวมเป็น 1,030 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 225 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 225 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 13

ถนน: เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 500 คน

ประชากรหญิง: 530 คน

ประชากรรวม: 1,030 คน

จำนวนครัวเรือน: 225 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 225 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button