ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 8

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 8 ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.ลาดพร้าว 87 ถนน เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ แขวง คลองจั่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 8 มีประชากรชายจำนวน 215 คน และประชากรหญิงจำนวน 205 คน รวมเป็น 420 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 8 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 164 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 74 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 8 มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 8

เขต: บางกะปิ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.ลาดพร้าว 87

ถนน: เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์

แขวง: คลองจั่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 215 คน

ประชากรหญิง: 205 คน

ประชากรรวม: 420 คน

จำนวนครัวเรือน: 164 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 74 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button