ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 6 แขวงบางระมาด

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 6 แขวงบางระมาด ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน พุทธมณฑลสาย 1 แขวง บางระมาด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 6 แขวงบางระมาด มีประชากรชายจำนวน 129 คน และประชากรหญิงจำนวน 136 คน รวมเป็น 265 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 6 แขวงบางระมาด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 145 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 107 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 6 แขวงบางระมาด มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 6 แขวงบางระมาด

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: พุทธมณฑลสาย 1

แขวง: บางระมาด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 129 คน

ประชากรหญิง: 136 คน

ประชากรรวม: 265 คน

จำนวนครัวเรือน: 145 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 107 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button