ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ซ.อ่อนนุช 70 ทางเข้าหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช ถนน – แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย มีประชากรชายจำนวน 460 คน และประชากรหญิงจำนวน 468 คน รวมเป็น 928 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 160 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ซ.อ่อนนุช 70 ทางเข้าหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช

ถนน: –

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 460 คน

ประชากรหญิง: 468 คน

ประชากรรวม: 928 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 160 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button