ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาทิพพาวาส

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาทิพพาวาส ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาทิพพาวาส มีประชากรชายจำนวน 410 คน และประชากรหญิงจำนวน 420 คน รวมเป็น 830 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาทิพพาวาส มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 210 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 430 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาทิพพาวาส มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาทิพพาวาส

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: ฉลองกรุง

แขวง: ลำปลาทิว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 410 คน

ประชากรหญิง: 420 คน

ประชากรรวม: 830 คน

จำนวนครัวเรือน: 210 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 430 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button