ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองหลุมไผ่

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองหลุมไผ่ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ซ.รามอินทรา 14 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองหลุมไผ่ มีประชากรชายจำนวน 200 คน และประชากรหญิงจำนวน 400 คน รวมเป็น 600 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองหลุมไผ่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองหลุมไผ่ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองหลุมไผ่

เขต: บางเขน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 ซ.รามอินทรา 14

ถนน: รามอินทรา

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 200 คน

ประชากรหญิง: 400 คน

ประชากรรวม: 600 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button