ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยรามคำแหง 21 ถนน ทางด่วน รามอินทรา-อาจณรงค์ แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา มีประชากรชายจำนวน 306 คน และประชากรหญิงจำนวน 238 คน รวมเป็น 544 คน

ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 180 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 160 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยรามคำแหง 21

ถนน: ทางด่วน รามอินทรา-อาจณรงค์

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 306 คน

ประชากรหญิง: 238 คน

ประชากรรวม: 544 คน

จำนวนครัวเรือน: 180 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 160 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button