ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข1

Share

ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข1 ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พาโชค ถนน สามวา แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข1 มีประชากรชายจำนวน 129 คน และประชากรหญิงจำนวน 143 คน รวมเป็น 272 คน

ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 117 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 117 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข1 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข1

เขต: คลองสามวา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พาโชค

ถนน: สามวา

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 129 คน

ประชากรหญิง: 143 คน

ประชากรรวม: 272 คน

จำนวนครัวเรือน: 117 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 117 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share