ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข

Share

ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมุ่บ้านพร้อมสุข รามอินทรา 8 ถนน รามอินทรา แขวง อนุเสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข มีประชากรชายจำนวน 274 คน และประชากรหญิงจำนวน 301 คน รวมเป็น 575 คน

ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 166 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 160 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: หมุ่บ้านพร้อมสุข รามอินทรา 8

ถนน: รามอินทรา

แขวง: อนุเสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 274 คน

ประชากรหญิง: 301 คน

ประชากรรวม: 575 คน

จำนวนครัวเรือน: 166 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 160 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share