ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 3

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 3 ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 19 ถนน นิมิตใหม่ แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 3 มีประชากรชายจำนวน 35 คน และประชากรหญิงจำนวน 31 คน รวมเป็น 66 คน

ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 15 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 15 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 3 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 3

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 19

ถนน: นิมิตใหม่

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 35 คน

ประชากรหญิง: 31 คน

ประชากรรวม: 66 คน

จำนวนครัวเรือน: 15 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 15 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button