ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11 ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน รามอินทรา แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11 มีประชากรชายจำนวน 289 คน และประชากรหญิงจำนวน 300 คน รวมเป็น 589 คน

ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 146 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 146 หลัง ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: รามอินทรา

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 289 คน

ประชากรหญิง: 300 คน

ประชากรรวม: 589 คน

จำนวนครัวเรือน: 146 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 146 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button