ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10 ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 หมู่บ้านปรีชา ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10 มีประชากรชายจำนวน 133 คน และประชากรหญิงจำนวน 203 คน รวมเป็น 336 คน

ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 87 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 87 หลัง ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 หมู่บ้านปรีชา

ถนน: รามคำแหง

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 133 คน

ประชากรหญิง: 203 คน

ประชากรรวม: 336 คน

จำนวนครัวเรือน: 87 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 87 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button