ชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์ ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยลาดพร้าว 41 ถนน -0 แขวง สามเสนนอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์ มีประชากรชายจำนวน 96 คน และประชากรหญิงจำนวน 125 คน รวมเป็น 221 คน

ชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 54 หลัง ชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยลาดพร้าว 41

ถนน: -0

แขวง: สามเสนนอก

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 96 คน

ประชากรหญิง: 125 คน

ประชากรรวม: 221 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 54 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button