ชุมชนหมู่บ้านบางเขนวิลล่า

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านบางเขนวิลล่า ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.รามอินทรา 39 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านบางเขนวิลล่า มีประชากรชายจำนวน 190 คน และประชากรหญิงจำนวน 237 คน รวมเป็น 427 คน

ชุมชนหมู่บ้านบางเขนวิลล่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 138 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 138 หลัง ชุมชนหมู่บ้านบางเขนวิลล่า มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านบางเขนวิลล่า

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.รามอินทรา 39

ถนน: รามอินทรา

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 190 คน

ประชากรหญิง: 237 คน

ประชากรรวม: 427 คน

จำนวนครัวเรือน: 138 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 138 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button