ชุมชนหมู่บ้านบัวขาว

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านบัวขาว ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านบัวขาว มีประชากรชายจำนวน 1,337 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,509 คน รวมเป็น 2,846 คน

ชุมชนหมู่บ้านบัวขาว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 520 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 701 หลัง ชุมชนหมู่บ้านบัวขาว มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านบัวขาว

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: รามคำแหง

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 1,337 คน

ประชากรหญิง: 1,509 คน

ประชากรรวม: 2,846 คน

จำนวนครัวเรือน: 520 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 701 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button